Statut CChW Solidarni

Tekst jednolity dekretu z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie wydzielenia Centrum Charytatywno-Wolontariackiego „SOLIDARNI”
wraz ze zmianami zawartymi w Aneksie z dnia 1 lutego 2005 roku.

I.

W związku z realizowaniem od wielu lat przez Prowincję Polską Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w ramach swoich celów statutowych zadań należących do sfery zadań publicznych niniejszym z dniem 15 listopada 2004 r wydzielam z Prowincji Polskiej SMA następującą jednostkę organizacyjną: Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI” z siedzibą w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów i zlecam jej całkowite przejęcie w/w zadań obejmujących następujące cele:
 1. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
 2. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
  - osób bezrobotnych,
  - osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  - ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
 3. Aktywizacja zawodową osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

II.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI” będzie posługiwało się nazwą skróconą: „CChW SOLIDARNI” i będzie prowadziło swoją działalność przy współpracy z innymi jednostkami Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w kraju i za granicą.

III.

Przedmiotem działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI” jako Organizacji Pożytku Publicznego o charakterze nie odpłatnym będzie:
 1. Pomoc bezpośrednia osobom potrzebującym w kraju i za granicą. - PKD: 85.31.A; 85.32.B; 85.32.C
 2. Doradztwo, porady i pośrednictwo w zakresie pozyskiwania pracy i pracowników. PKD: 74.14.A; 74.50.A
 3. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, rekolekcji i wyjazdów szkoleniowych na rzecz całej społeczności, a szczególnie wolontariuszy. - PKD: 80.42.B; 85.14.D
 4. Organizowanie wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi. – PKD: 63.30.A
 5. Działalność o charakterze kulturalnym i dydaktyczno-naukowym. – PKD: 92.13.Z; 92.31.F; 92.51.B; 92.52.A
 6. Pomoc międzynarodowa i współpraca regionalna. – PKD: 75.21.Z
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych i innych organizacji działających na rzecz społeczeństwa. – PKD: 91.33.Z

IV.

Przedmiotem działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI” jako Organizacji Pożytku Publicznego o charakterze odpłatnym będzie:
 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, rekolekcji na rzecz ogółu społeczności. - PKD: 80.42.B
 2. Nauka języków obcych. – PKD: 80.42.A
 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. – PKD: 63.30.A
 4. Sprzedaż materiałów własnych, wyrobów rękodzielniczych i artykułów pochodzących z darowizn. - PKD: 52.61.Z; 52.63.B.
 5. Wynajem pokoi wraz z zakwaterowaniem. - PKD: 55.23.Z
 6. Przetwarzanie danych - zarządzanie i udostępnianie baz danych. PKD: 72.30.Z”
 7. Tłumaczenia oraz działalność poligraficzna i wydawnicza – PKD: 22.15.Z; 22.22.Z; 74.85.Z
 8. Wyrób materiałów pomocniczych do prowadzonej działalności. – PKD: 36.63.Z

V.

Cały dochód uzyskany z działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI”, będzie przeznaczany na cele pożytku publicznego zgodnie z w/w.
Borzęcin Duży 2005-02-25

 

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Styczeń 2019
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

CChW SOLIDARNI

Wolontariat misyjny
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 313
solidarni@sma.pl
Numer konta:
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Rekolekcje, konferencje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 75 20 888
email: cma@sma.pl 

Numer konta: Centrum Pomocy Misjom "MOYO"
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 


CChW Solidarni

Wolontariat misyjny

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313
email: solidarni@sma.pl

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny
ul. Śmigowskie 110
03–350 Piwniczna-Zdrój
tel.: 18 44 000 77
fax.: 18 44 000 76
email: piwniczna@sma.pl

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
113 0.2088360786438