Organizacja CChW Solidarni

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI" zostało powołane jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie młodych ludzi pracą charytatywną na rzecz Misji.
Pierwsze spotkania osób zainteresowanych rozpoczęły się już w 1999 roku i zaowocowały czterema wyjazdami wolontariuszy na staże do Afryki - na placówki misyjne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Wobec potrzeby wyodrębnienia działalności wolontariuszy, 15 listopada 2004 przełożony Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (www.sma.pl) powołał do istnienia jednostkę "CChW SOLIDARNI".
Celem "CChW SOLIDARNI" jest wspieranie działalności misyjnej oraz szerzenie idei działalności: misyjnej, charytatywnej i wolontariackiej. Zadania, które przed sobą stawiamy to przede wszystkim:

 1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem
  • osób bezrobotnych,
  • osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  • ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
 2. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.

 3. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.

 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Pomóż misjonarzom!

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne

Grudzień 2019
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią

Pomoc misjom

Dołącz do wybranego dzieła

CChW SOLIDARNI

Wolontariat misyjny
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
22 75 20 313
solidarni@sma.pl
Numer konta:
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Centrum Misji Afrykańskich

Rekolekcje, konferencje, formacja

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów

tel.: 22 75 20 888
email: cma@sma.pl 

Numer konta: Centrum Pomocy Misjom "MOYO"
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001 


CChW Solidarni

Wolontariat misyjny

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05–083 Zaborów
KRS: 0000229579

tel.: 22 75 20 313
email: solidarni@sma.pl

Numer konta: 
71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

ORM Piwniczna

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny
ul. Śmigowskie 110
03–350 Piwniczna-Zdrój
tel.: 18 44 000 77
fax.: 18 44 000 76
email: piwniczna@sma.pl

Numer konta:
88 1240 1558 1111 0010 1296 8546

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.19594407081604